18.10.2006

Asunnottomuus on kansallinen häpeäpilkku

Koska Kuopion Demariopiskelijat - KODE:n kannanotto ei mahtunut Savon Sanomiin kokonaisena, laitan sen tähän alle:


Kannanotto 17.10.

Asunnottomuus on kansallinen häpeäpilkku

Sivistysvaltio Suomessa elää tällä hetkellä vajaat 10 000 asunnotonta, joista osa on perheitä. Asunnottomista valtaosa, noin 80 prosenttia, elää kasvuseuduilla, joihin myös Kuopio lukeutuu. Kuopiossa yksinäisiä asunnottomia on eräiden arvioiden mukaan 183 ja perheellisiä noin 10.
Mitä asialle voi tehdä? Joidenkin ihmisten arvioidaan olevan kykenemättömiä pitämään asuntonsa esimerkiksi alkoholismin tai muun sairauden vuoksi, mutta se ei ilmiön kokonaislaajuutta. Tosiasiassa asunnottomuus on monimutkainen, laaja-alainen ilmiö, johon liittyy yhteiskunnan muutosprosessit, kuten työmarkkinoiden ja perhe-elämän murrokset sekä yhä kylmenevä asenneilmapiiri yhteiskunnan kelkasta pudonneita kohtaan. Lisäksi suurimmissa kaupungeissa vuokrat ovat kohonneet yksinkertaisesti niin korkeiksi, ettei köyhimmillä ole enää varaa säädylliseen asuntoon. Tilapäinenkin asunnottomuus ja toisten nurkissa pyöriminen voi olla hermoja raastava, masentava ja omaa autonomiaa kaventava kokemus.
Asunto on yksi ihmisen perusturvan edellytys, joten sosiaalisen ja tuetun asumisen muotoja tulisi pikaisesti kasvattaa. Myös kaupungin vuokra-asuntojen tuotanto on useilla paikkakunnilla selvästi jälkeenjäänyttä. Asunnottomuuteen tulee kiinnittää suurta huomiota, sillä asunto on yksi tärkeimmistä edellytyksistä yhteiskuntaan takaisin kiinni pääsemisessä.

Kuopion Demariopiskelijat - KODE
Tiina Korhonen
Kati Oksman
Henri Ruuskanen
Saku Suksi
Tero Toivanen

Ei kommentteja: